Retur og klage

Angrerett og avtale om lov om fjernsalg

I samsvar med fjernsalgsloven* har du, som kunde (kjøper), alltid rett til å angre. Dette betyr at du gis adgang til å kansellere kjøpet innen 14 dager, enten det dreier seg om kjøp via postordre, telefonisk, via TV-butikk eller online. Fra den dagen varen regnes som levert så starter avbestillingsfristen å løpe. Det hører med til din fulle rett å ha adgang til å inspisere varen(e) som er mottatt. Ved en eventuell returnering så må du være klar over at lovgivningen også presiserer at varene må returneres i forsvarlig og uendret tilstand. Etter å ha levert tilbake varen, i den originale emballasjen, er det Partyteltutleie AS sin oppgave å betale tilbake det du opprinnelig betalte, inklusiv frakt. Det er din forpliktelse å påta deg transportrisikoen (inklusiv frakt) ved returnering til vår lageradresse i Höganäs. Det er viktig at du tar kontakt med vår kundeservice snarest mulig når du eventuelt returnerer varene. Ha på forhånd klart din bankonto med følgende kriteria: banknavn, tollnr og kontonr. Dette vil sikre at at hele prosessen med tilbakebetaling går så raskt og smidig som mulig.

Ved eventuelle transportskader

Transportøren må straks varsles i forbindelse med skader som må ha oppstått under frakten. Dette vil være forenklende og fremskynder prosessen ved behandling av klagen. Det er av avgjørende betydning at varene blir kontrollert nøye ved levering. Eventuelle skjulte skader som har oppstått under transporten må rapporteres til Partyteltutleie AS snarest mulig. For å lette den videre behandlingen av din klage, er det hensiktsmessig å ta et digitalfoto (eller fler) av skaden for å illustrere omfanget. Deretter sender du det i en epost til kundeservice (postmaster@partytelt-utleie.no)

Klager

Du må som nevnt over snarest kontakte kundeservice, hvis du etter å ha åpnet emballasjen og inspisert innholdet, oppdager skade på produktet. Det vil raskt bli avklart om dette er fraktskade eller om det kan være andre årsaker. Hvis skaden kan fremvises digitalt kan vi på en raskere og enklere måte behandle saken. Når du kontakter kundeservice ber vi deg å angi ordrenummeret. Partteltutleie AS følger retningslinjene til Forbrukerrådet, www.forbrukerraadet.no (General Complaints Committee) i tilfelle en eventuell tvist.